З січня 2022 року збільшено розмір тимчасової допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів

На виконання Закону України від 26.01.2022 р № 2008-IX «Про внесення змін  до  Сімейного кодексу  України щодо збільшення мінімального розміру аліментів,  що  стягуються    на   дитину  з інших  членів сім’ї  та  родичів,  та запровадження  мінімального  розміру тимчасової державної допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів», 3 травня 2022 року  Кабінетом Міністрів України прийнято постанову №531 «Деякі питання  призначення та виплати тимчасової державної  допомоги  дітям,  батьки  яких ухиляються від сплати   аліментів,   не   мають   можливості   утримувати   дитину  або  місце проживання їх невідоме».
       Рішенням Уряду збільшено розмір тимчасової державної допомоги дітям, батьки   яких   ухиляються   від   сплати     аліментів,    не   мають можливості утримувати дитину або місце проживання їх невідоме.
      Згідно  внесених  змін  тимчасова державна допомога призначатиметься з урахуванням  матеріального  стану сім’ї, у якій виховується дитина, в розмірі, що   дорівнює   різниці   між   100%   прожиткового    мінімуму   для   дитини відповідного  віку та середньомісячним сукупним доходом сім’ї в розрахунку на  одну   особу  за попередні шість місяців, але не менше 50% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку.
      Максимальний   розмір   тимчасової   допомоги для дітей віком до 6 років становитиме  – 2100 грн, для дітей віком від 6 до 18 років – 2618 грн.
      Мінімальний    розмір   допомоги   для дітей віком до 6 років становитиме 1050 грн, для дітей віком від 6 до 18 років – 1309 грн.
      До   внесення    змін   тимчасова   допомога    призначалась   у розмірі що становив різницю між 50% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку   та   середньомісячним   сукупним   доходом   сім’ї в розрахунку на одну особу.
      ВАЖЛИВО!     Тимчасова     допомога     у    підвищених     розмірах   надається починаючи з січня поточного року.        Перерахунок   буде    проведено   за    матеріалами   особових    справ,   без    додаткового звернення   громадян, які її  отримували  у січні – травні   2022 року, з урахуванням виплачених  сум  цієї допомоги.
      Нагадуємо, тимчасова допомога призначається на дітей віком до 18 років у разі, коли:
      – відомості про одного з батьків (платника аліментів) внесено до Єдиного реєстру боржників у зв’язку з несплатою ним аліментів;
      – стосовно одного  з  батьків  здійснюється кримінальне провадження або він  перебуває на  примусовому  лікуванні,  у місцях позбавлення волі, якого визнано   в  установленному   порядку   недієздатним, а   також  перебуває на строковій військовій службі;
       – місце проживання (перебування) одного з батьків не встановлено.
      Для призначення тимчасової допомоги подаються:
       – заява за формою, затвердженою Мінсоцполітики;
       – копія свідоцтва про народження дитини;
       – декларація  про   доходи   та   майновий   стан   осіб,   що звернулися за призначенням   усіх   видів   соціальної   допомоги (заповнюється на підставі довідок про доходи кожного члена сім’ї).
      Інформація про склад сім’ї заявника зазначається в декларації.
      Залежно    від    підстав,    на    яких    призначається  тимчасова допомога, додатково подаються такі документи:
      – рішення   суду  (виконавчий лист)    про   стягнення   з   одного з  батьків аліментів  на   дитину; довідка державної виконавчої служби, що підтверджує факт   несплати   аліментів   одним   з   батьків   протягом  шести  місяців, що передують місяцю звернення;
      – довідка   відповідної установи про здійснення стосовно одного з батьків кримінального   провадження   або   про   його  перебування на примусовому лікуванні,  у   місцях   позбавлення    волі,   визнання   його  в установленому порядку  недієздатним,  а також  перебування на строковій військовій службі;
      – повідомлення   органу   внутрішніх   справ про те, що місце проживання (перебування) одного з батьків дитини не встановлено.