Для внутрішньо переміщених осіб

До уваги внутрішньо переміщених осіб!

Постановою Кабінету Міністрів України від 14.03.2016 № 167 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України» внесено зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 05.11.2014 № 637 «Про здійснення соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам» .

Зазначеними змінами встановлено, що  призначення та продовження виплати пенсій (щомісячного довічного грошового утримання), довічних державних стипендій, усіх видів соціальної допомоги та компенсацій, матеріального забезпечення, надання соціальних послуг за рахунок коштів державного бюджету та фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування внутрішньо переміщеним особам здійснюються за місцем перебування таких осіб на обліку, що підтверджується довідкою, виданою згідно з Порядком оформлення і видачі довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 1 жовтня 2014 р. № 509.

Призначені починаючи з 1 травня 2016 р. внутрішньо переміщеним особам пенсії (щомісячне довічне грошове утримання), усі види соціальної допомоги та компенсації, довічні державні стипендії, що здійснюються за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів, коштів Пенсійного фонду України, фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування, виплачуються через рахунки та мережу установ і пристроїв публічного акціонерного товариства “Державний ощадний банк України”;

Починаючи з 1 липня 2016 р. виплата пенсій (щомісячного довічного грошового утримання), усіх видів соціальної допомоги та компенсацій, довічних державних стипендій за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів, коштів Пенсійного фонду України, фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування, що призначені внутрішньо переміщеним особам, здійснюється через рахунки та мережу установ і пристроїв публічного акціонерного товариства “Державний ощадний банк України”;

Звертаємо увагу, що зазначені виплати припиняються з місяця, наступного за тим, у якому завершився строк дії довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи. У разі продовження строку дії довідки зазначені виплати поновлюються з дати припинення їх виплати.

 

 

 

 

Механізм призначення (відновлення) щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг

 

 

1.     Подача внутрішньо переміщеною особою заяви для отримання щомісячної адресної допомоги.

Заява подається до управління праці та соціального захисту населення на території, де зазначена особа перебуває на обліку за місцем її фактичного проживання/перебування, незалежно від факту реєстрації місця проживання/перебування або до уповноваженого банку (публічне акціонерне товариство «Державний ощадний банк України») який відкриває та обслуговує поточні рахунки на які зараховується грошова допомога, а також приймає документи необхідні для призначення грошової допомоги у разі відкриття поточного рахунка (у тому числі у разі призначення грошової допомоги на наступний шестимісячний строк, якщо виплата грошової допомоги раніше не здійснювалася через установи уповноваженого банку).

До заяви додаються: копія свідоцтва про одруження, копії свідоцтва про народження дітей, письмова згода про виплату грошової допомоги уповноваженому представнику сім’ї від інших членів сім’ї та згода на обробку персональних даних.

2.     Проведення управлінням праці та соціального захисту населення перевірки достовірності зазначеної в заяві інформації про фактичне місце проживання/перебування внутрішньо переміщеної особи та складення акту обстеження матеріально-побутових умов сім’ї за результатами проведення перевірки (протягом 15 робочих днів з дня отримання відповідної заяви).

3.     Внесення управлінням праці та соціального захисту населення на розгляд комісій з питань призначення (відновлення) соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам подання про призначення (відновлення) або про відмову в призначенні (відновленні) щомісячної адресної допомоги, до якого додається акт обстеження матеріально-побутових умов сім’ї;

4.     Розгляд комісією подання про призначення (відновлення) або про відмову у призначенні (відновленні) щомісячної адресної допомоги та прийняття відповідного рішення (протягом п’яти робочих днів з дня отримання такого подання).

5.     Направлення комісією до управління праці та соціального захисту населення рішення про призначення (відновлення) або відмову у призначенні (відновленні) щомісячної адресної допомоги (не пізніше наступного робочого дня).

6.     Підстави відмови у призначенні (відновленні) грошової допомоги:

1     )будь-хто з членів сім’ї має у власності житлове приміщення, розташоване в регіонах, інших ніж тимчасово окупована територія України, райони проведення антитерористичної операції та населені пункти, що розташовані на лінії зіткнення;

 

2)     будь-хто з членів сім’ї має на депозитному банківському рахунку кошти у сумі, що перевищує 10-кратний розмір прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб;

 

3)     у разі відсутності заявника за фактичним місцем проживання/перебування, зазначеним у заяві про призначення (відновлення) соціальної виплати;

 

4)     особам працездатного віку, яким грошова допомога була припинена у зв’язку з не працевлаштуванням. Допомога може бути поновлена у разі, якщо внутрішньо переміщена особа працездатного віку працевлаштується протягом місяця з місяця припинення її виплати.

 

Уповноважений представник сім’ї, якому призначено щомісячну адресну допомогу, зобов’язаний повідомляти уповноваженому органу про зміну обставин, які впливають на призначення грошової допомоги, протягом трьох днів з дня настання таких обставин.

 

 

Контроль за проведенням соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам здійснюють управління праці та соціального захисту населення шляхом відвідування не рідше ніж один раз на шість місяців фактичного місця проживання/перебування внутрішньо переміщеної особи, про що складається акт обстеження матеріально-побутових.

 

Рішення комісії про відмову у призначенні (відновленні) щомісячної адресної допомоги може бути оскаржене у судовому порядку.

 

 

 

Download (PDF, 522KB)