Допомога при народженні дитини

Допомога при народженні дитини надається одному з батьків 
дитини,  опікуну, які постійно проживають разом з дитиною, з метою 
створення   належних   умов   для  її  повноцінного  утримання  та 
виховання.

Перелік документів:
            Для  призначення  допомоги  при народженні дитини органу 
соціального  захисту  населення за умови пред’явлення паспорта, подається: 

·        заява одного з батьків (опікуна), з яким постійно проживає 
дитина,  що  складається  за  формою, затвердженою Мінсоцполітики;
·         копія  свідоцтва  про  народження дитини (з пред’явленням 
оригіналу);
·        заява про відкриття рахунку у банківській установі для отримання державних соціальних виплат.
·        Опікуни  подають,  крім  зазначених документів, копію рішення 
про встановлення опіки.
·        Одному з батьків дитини (опікуну) допомога при народженні 
дитини   призначається   і   виплачується   органами   соціального 
захисту  населення  за  місцем  їх  реєстрації. Допомога може бути 
призначена  за  місцем  фактичного  проживання  за  умови  подання 
довідки    про   неодержання   зазначеної   допомоги   в   органах 
соціального захисту населення за місцем реєстрації
·        Жінки,  які мають зареєстроване місце проживання на території 
України  і  народили  дитину  під  час  тимчасового перебування за 
межами  України,  подають  видані  компетентними  органами  країни 
перебування  і  легалізовані в установленому порядку документи, що 
засвідчують   народження   дитини.

    Допомога  при  народженні  дитини,  яка  народилася  після 30 
червня  2014  р.,  надається  у  розмірі  41280  гривень.  Виплата 
допомоги  здійснюється одноразово у сумі 10320 гривень, решта суми 
допомоги   виплачується  протягом  наступних  36  місяців  рівними 
частинами (860 грн.).

        Допомога при народженні дитини призначається за умови, що звернення за її призначенням надійшло не пізніше ніж через 12 календарних місяців після народження дитини.

Виплата допомоги припиняється у разі:

 • позбавлення отримувача допомоги батьківських прав;
 • відмови отримувача допомоги від виховання дитини;
 •  нецільового використання коштів і незабезпечення отримувачем допомоги належних умов для повноцінного утримання та виховання дитини;
 •   відібрання дитини в отримувача допомоги без позбавлення батьківських прав;
 • тимчасового влаштування дитини на повне державне утримання, крім дітей, які народилися під час перебування матері в слідчому ізоляторі або установі виконання покарань за умови перебування дитини разом з матір’ю;
 •   припинення опіки або звільнення опікуна від його повноважень щодо конкретної дитини;
 •  перебування отримувача допомоги у місцях позбавлення волі за рішенням суду;
 • усиновлення дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування;
 • смерті дитини;
 • смерті отримувача допомоги;
 •  виникнення інших обставин.
            У  разі  звернення  одного  з  батьків  дитини  (опікуна)  за 
призначенням  допомоги  при  народженні  дитини  орган соціального 
захисту населення за місцем проживання одного з батьків (опікуна), 
з  яким постійно проживає дитина, має право отримувати від органів 
державної  влади,  органів  місцевого самоврядування, підприємств, 
установ   та  організацій  відомості,  необхідні  для  призначення 
допомоги  при  народженні  дитини.
 Допомога по догляду за дитиною до 3-х років

З 1 липня 2014 такий вид допомоги, як допомога по догляду за дитиною до 3-х років не виплачується. Виняток становлять тільки батьки первістків, народжених до 1 липня 2014 року. Для таких осіб, у яких закінчився строк виплати допомоги при народженні першої дитини, яка виплачується 24 місяці, на наступні 12 місяців призначається допомога до досягнення дитиною трирічного віку у розмірі 130 гривень.

З 1 вересня монетизовано «пакунок малюка»

Постановою Кабінету Міністрів України від 29.07.2020 № 744 ,,Деякі питання реалізації пілотного проекту з монетизації одноразової натуральної допомоги ,,пакунок малюка” з 01.09.2020 року змінено механізм надання ,,пакунку малюка” з одноразової натуральної допомоги на грошову компенсацію.

Постановою передбачено, що виплата грошової компенсації вартості одноразової допомоги ,,пакунок малюка” на дітей, які народились у 2020 році проводиться після надання в повному обсязі одноразової натуральної допомоги ,,пакунок малюка ”.

Розмір цільової грошової компенсації одноразової допомоги ,,пакунок малюка” становить 5 тис. гривень.

Право на отримання грошової компенсації одноразової допомоги ,,пакунок малюка” мають:

 • громадяни України, іноземці та особи без громадянства у яких народилась дитина та які разом з нею на законних підставах проживають на території України, є її батьками, патронатними вихователями, прийомними батьками, батьками-вихователями, опікунами (якщо батьки відмовились від новонародженої дитини в пологовому будинку (відділенні), перинатальному, ненародженому центрі) і забезпечують належні умови для догляду за нею та її вихованням;
 • громадяни, які у 2020 році не отримали ,,пакунок малюка” в натуральному вигляді.

Алгоритм отримання одноразової грошової компенсації:

І крок: звернутися до відділення АТ КБ ,,ПриватБанк” для відкриття рахунку зі спеціальним режимом використання та отримати спеціальну соціальну картку ,,Пакунок малюка” (при собі мати паспорт, довідку про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків  та мобільний телефон).

ІІ крок: подати до управління соціального захисту населення, за місцем проживання, заяву із зазначенням реквізитів спеціального рахунка, за встановленою формою Мінсоцполітики.

До заяви необхідно додати:

 • копію свідоцтва про народження дитини;
 • копію документа про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків або копію паспорту (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків);
 • довідку з пологового будинку про неотримання одноразової натуральної допомоги ,,пакунок малюка” (у разі народження дитини у пологовому будинку у 2020 році).

Батьки або уповноважені особи мають право звернутися за компенсацією протягом 12 місяців з дати народження дитини.

Виплата грошової компенсації проводиться у грошовій безготівковій формі шляхом перерахування коштів на спеціальний рахунок отримувача, відкритий в АТ КБ ,,ПриватБанк”.

Протягом 12 місяців після зарахування коштів на спеціальний рахунок, батьки можуть використовувати призначену грошову компенсацію у безготівковій формі виключно на придбання: дитячих товарів (засобів догляду за дітьми та дитячих засобів гігієни, зокрема підгузків, серветок; дитячого одягу та взуття; дитячого харчування; дитячого посуду; дитячих іграшок; текстилю для дітей, у тому числі рушників, ковдр) та товарів для породіллі (прокладок для лактації; прокладок післяпологових).

Здійснювати покупки можна лише в закладах торгівлі, які долучаться до публічного договору про реалізацію пілотного проекту монетизації, а не в будь-яких магазинах. Реєстр таких закладів торгівлі розміщується на офіційних веб-сайтах Мінсоцполітики та АТ КБ ,,ПриватБанк”.

На сьогоднішній день проходить процедура укладання договорів із закладами торгівлі для реалізації проекту, отже перелік таких закладів буде поновнюватись.

Телефони для довідок: 4-45-71, 068-843-79-97.