Виплата компенсацій особам з інвалід ністю за невикористане санаторно-курортне лікування