Щодо припинення автоматичного продовження терміну дії платіжних карток АТ «Державний ощадний банк України» для ВПО

Картки Ощадбанку для внутрішньо переміщених осіб (далі – ВПО), що обслуговуються за тарифним пакетом «Мій рахунок», термін дії яких вже завершився або завершується до кінця березня наступного року, не будуть блокуватися до 01 квітня 2022 року.

Починаючи з 01 квітня 2022 року Ощадбанк припинить надання можливості використання платіжних карток ВПО, термін дії яких закінчився під час карантину (до 31.03.2021 року), поновлюється звична та передбачена в банківській спільноті процедура щодо подовження терміну дії платіжних карток. В разі виникнення питань щодо отримання нової картки звертайтесь до Вашого обслуговуючого відділення або контакт-центру Банку за номером телефону: 0800210-800.

Порядок та умови призначення субсидії

Порядок та умови призначення субсидії

Для призначення субсидії   подаються  наступні документи:

– заява та декларація (за встановленими формами);

– довідки про доходи — у разі зазначення в декларації доходів, інформація про які відсутня в офіційних джерелах і відповідно до законодавства не може бути отримана за запитом органів соцзахисту населення. У разі неможливості підтвердити такі доходи довідкою до декларації додається письмове пояснення;

– договір найму (оренди) житла (для орендарів житла);

– копія договору про реструктуризацію заборгованості з оплати житлово-комунальних послуг (у разі наявності заборгованості);

– рішення суду (у разі проживання за адресою домогосподарства на підставі рішення суду).

Важливо! Заява та декларація вважаються не поданими, у разі, якщо:

не внесені у повному обсязі відомості про членів домогосподарства та членів їх сімей (прізвище, ім’я та по батькові, сімейний стан, дата народження, серія і номер паспорта чи іншого документа, що посвідчує особу, реєстраційний номер облікової картки платника податків (крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номеру облікової картки платника податків і мають відмітку в паспорті);

не зазначені відомості про адресу домогосподарства та номери особових рахунків.

Термін, на який призначається субсидія

Субсидія на оплату житлово-комунальних послуг призначається з місяця звернення до дати закінчення опалювального сезону і розраховується: на неопалювальний сезон – з 1 травня по 30 вересня; на опалювальний сезон – з 1 жовтня по 30 квітня.

Житлова субсидія на оплату послуг з централізованого, автономного та індивідуального опалення розраховується у квітні та жовтні з урахуванням тривалості опалювального сезону з 16 жовтня по
15 квітня, включно
.

Субсидія  для  відшкодування  витрат  на  придбання твердого палива та скрапленого газу призначається на

календарний рік.

За яких умов субсидія не призначається:

1)якщо загальна площа квартири у багатоквартирному будинку перевищує 130 кв. метрів; індивідуального будинку – 230 кв. метрів (крім житлових приміщень дитячих будинків сімейного типу, прийомних сімей, багатодітних сімей, сімей, у яких на початок місяця, з якого призначається субсидія, проживають троє і більше дітей, з урахуванням тих, над якими встановлено опіку чи піклування; житлових приміщень, на які оформлено два і більше окремих особових рахунки на оплату житлово-комунальних послуг, за умови, що загальна площа частини або окремого житлового приміщення кожного домогосподарства, на яку призначається субсидія, не перевищує 130 кв. метрів для квартири, 230 кв. метрів для індивідуального будинку; житлових приміщень, якими забезпечено за рахунок державного чи місцевого бюджету осіб з інвалідністю, які пересуваються на візках);

2) у складі домогосподарства або у складі сім’ї члена домогосподарства є особи, які, за даними Єдиного реєстру боржників, мають заборгованість зі сплати аліментів понад 3 місяці (крім осіб, які вважаються безвісно відсутніми за рішенням суду або мають статус осіб, зниклих безвісти, осіб, які є алко- або наркозалежними, що підтверджується довідкою від лікаря, осіб, до яких застосовуються заходи забезпечення кримінального провадження у вигляді відсторонення від роботи (посади), осіб, які перебувають під домашнім арештом або під вартою);

3) будь-хто із складу домогосподарства або членів їх сім’ї мають у власності: транспортний засіб, з дати випуску якого минуло менше 5 років; більше ніж один транспортний засіб, з року випуску якого минуло менше 15 років (крім мопеда і причепа, саморобних транспортних засобів та мотоцикла, вартість якого, на дату набуття права власності не перевищує 4 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня року, з якого призначається субсидія );

4) у складі домогосподарства або у складі сім’ї члена домогосподарства є особи, що досягли 18-років та у яких відсутні доходи або середньомісячний сукупний дохід менший, ніж розмір мінімальної заробітної плати; та/або ними або за них не сплачено єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (далі – ЄСВ) у розмірі, не меншому ніж мінімальний, сумарно протягом трьох місяців у періоді, за який враховуються доходи для призначення житлової субсидії або такі особи перебували за кордоном сукупно більше 60 днів (крім військовослужбовців, а також осіб, щодо яких наявна заборгованість роботодавця із сплати із сплати ЄСВ, або осіб, які відповідно до законодавства звільнені від сплати ЄСВ).

В такому випадку субсидія може бути призначена, якщо такі особи:

 • протягом періоду, за який враховуються доходи, не менше одного місяця навчалися за денною формою навчання, отримували пенсію, стипендію, окремі види соціальної допомоги або допомогу по безробіттю, допомогу по частковому безробіттю на період карантину, надавали соціальні послуги, перебували у відпустці без збереження заробітної плати, якщо дитина потребує домашнього догляду, відповідно до п.3 ч.1 ст.25 Закону України “Про відпустки”;

– сплатили (за них сплачено) ЄСВ у розмірі, не меншому ніж мінімальний, протягом кварталу, що передує кварталу перед місяцем звернення;

5) будь-хто із складу домогосподарства або членів їх сім’ї здійснив на суму більше 50 тис. грн. протягом
12 місяців перед місяцем звернення (призначенням без звернення):

– купівлю земельної ділянки, нерухомого майна (крім житла отриманого або придбаного за рахунок державного чи місцевого бюджету), транспортного засобу (механізму), цінних паперів та інших фінансових інструментів, буд.матеріалів, інших товарів  довгострокового вжитку або оплатив (одноразово) будь-які роботи або послуги (крім медичних, освітніх та житлово-комунальних послуг згідно із соціальною нормою житла (у тому числі понаднормової площі житла) та соціальними нормативами житлово-комунального обслуговування);

– платіж, що випливає з правочинів, за якими передбачено набуття майнових прав на нерухоме майно, транспортні засоби (механізми) (крім об’єктів спадщини та дарування);

– внески до статутного капіталу товариства, підприємства, організації, благодійну діяльність (у вигляді сплати коштів), надання фінансової допомоги, позики.

Житлові субсидії призначаються у разі купівлі квартири (будинку) протягом шести місяців після продажу іншої квартири (будинку), що були єдиним житловим приміщенням у власності особи, на підставі підтвердних документів, і доходи від такого продажу не враховуються у сукупний дохід домогосподарства.

6) у разі наявності простроченої понад 3 місяці (на дату надання такої інформації) заборгованості з оплати житлово-комунальних послуг, строк позовної давності якої не минув і загальна сума якої перевищує 40 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (680 грн);

7) якщо громадянин на вимогу управління соцзахисту населення не повернув надміру перераховану (виплачену) суму житлової субсидії за попередні періоди або не сплачує суми до повернення, визначені відповідним управлінням;

8) будь-хто із складу домогосподарства або членів їх сім’ї мають у власності більш ніж одне житлове приміщення (квартиру, будинок), крім житлових приміщень у гуртожитках та житла, яке належить на правах спільної сумісної або часткової власності, на яке оформлено спадщину, за умови, що жодне із житлових приміщень, яке перебуває у власності, не здається в оренду, розташованого у сільській місцевості, селищах міського типу, на тимчасово окупованій території, на лінії зіткнення або непридатного для проживання, а також житла, отриманого дитиною-сиротою, дитиною, позбавленою батьківського піклування, особою з їх числа за рахунок державного чи місцевого бюджету;

9) будь-хто із складу домогосподарства або членів їх сім’ї на 1 число місяця, з якого призначається субсидія, має на депозитному банківському рахунку (рахунках) кошти або облігації внутрішньої державної позики у загальній сумі, що перевищує 100 тис. гривень, про що зазначається в декларації;

10) будь-хто із складу домогосподарства або членів їх сім’ї протягом 12 місяців перед зверненням за призначенням субсидії, призначенням житлової субсидії без звернення здійснив купівлю іноземної валюти, а також банківських металів на загальну суму, що перевищує
50 тис. гривень.

Житлова субсидія призначається одному із членів домогосподарства:

 • які зареєстровані в житловому приміщенні (будинку);
 • за фактичним місцем проживання за наявності договору оренди житла; на підставі рішення суду та внутрішньо переміщеним особам (без укладеного договору оренди), або індивідуальним забудовникам, будинки яких не прийняті в експлуатацію, у разі, коли їм нараховується плата за житлово-комунальні послуги.

Житлова субсидія непрацюючим непрацездатним особам, які проживають самі призначається на понаднормову площу житла (збільшену не більше ніж на 30%), якщо про це заявником зазначено у заяві.

Субсидія розраховується на всіх членів домогосподарства. Під час призначення субсидії враховуються доходи членів домогосподарства (осіб, зареєстрованих за однією адресою), а також членів їх сім’ї, які зареєстровані за іншою адресою (чоловік, дружина, неповнолітні діти). Не враховуються доходи батьків, у разі призначення субсидії студентам, які зареєстровані у гуртожитках за місцем навчання, а також доходи одного з подружжя, якщо обом більше 60 років і вони проживають у сільській місцевості або селищах міського типу, одного з батьків дитини, які розлучені/не перебувають у шлюбі у разі призначення субсидії другому, осіб безвісно відсутніх/зниклих безвісті.

       Житлова субсидія може призначатися на фактично проживаючих зареєстрованих осіб (в такому випадку субсидію призначають на підставі акту обстеження матеріально-побутових умов та/або документів, що підтверджують непроживання особи за адресою).

Врахування доходів для розрахунку субсидії

Для розрахунку субсидії враховується дохід:

за III—IV квартали попереднього року – у разі призначення субсидії з початку неопалювального сезону;

за I-II квартали поточного року – у разі призначення з початку опалювального сезону;

за 2 квартали, що передують місяцю, який передує місяцю звернення за призначенням субсидії, – у разі призначення субсидії після початку опалювального (неопалювального) сезону.

Непрацюючим пенсіонерам, які в останньому місяці періоду, за який враховуються доходи, не мали інших доходів, крім пенсії, до доходу враховується пенсія за місяць, що передує місяцю, попередньому до місяця, з якого призначається житлова субсидія. У разі призначення субсидії з початку опалювального сезону – за серпень, з неопалювального – за березень.

Особам, які не мали доходів, або їх розмір менше мінімальної заробітної плати, та/або такі особи не сплатили ЄСВ, дохід враховується у розмірі мінімальної заробітної плати станом на кінець періоду, за який враховуються доходи.

Для фізичних осіб – підприємців, які обрали спрощену систему оподаткування, до сукупного доходу за кожний місяць враховується: для платників єдиного податку І групи – однієї мінімальної заробітної плати;
ІІ групи – двох розмірів мінімальної заробітної плати;
ІІІ групи – трьох розмірів мінімальної заробітної плати.

Житлова субсидія з травня 2021 року призначається у готівковій формі.

Громадяни, яким надається житлова субсидія, зобов’язані щомісяця сплачувати вартість фактично спожитих житлово-комунальних послуг.

До уваги громадян! Внесено зміни до порядку та умов надання житлових субсидій

До уваги громадян!
Внесено зміни до порядку та умов надання житлових субсидій


      15 листопада 2021 року Кабінетом Міністрів України прийнято постанову №1184  «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України», якою внесено зміни до порядку та умов надання житлових субсидій.
     Внесеними змінами  надано  право на отримання субсидії особам, зокрема, у випадках:
  – якщо у  власності є саморобний транспортний засіб або мотоцикл вартістю менше чотирьох мінімальних заробітних плат, яким менше 5 років;
  – якщо  відсутні  доходи  у  зв’язку з  перебуванням у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею шестирічного віку (за висновком лікаря);
  – у  разі  придбання  житла  за  рахунок  коштів,  виділених  з  державного чи місцевого   бюджету,   при   цьому   такі   кошти   не   враховуватимуться   до сукупного доходу сім’ї під час обчислення субсидії.
    Крім  того,  при визначенні  права  осіб  на отримання житлової субсидії не враховуватимуться житлові приміщення, які розташовані у селищах міського типу, а  також  ті,  на  які  оформлено  заповіт,  за  умови,  що  таке  житло не здається  в оренду.  До відповідних змін це стосувалося лише другого житла, розташованого в сільській місцевості.
    Також   зазначеною  постановою змінено загальну  суму  заборгованості зі слати  за житлово-комунальні послуги за наявності якої житлова субсидія не призначалась.  До внесених  змін  ця  сума  становила  20 неоподатковуваних мінімумів   доходів   громадян (340 грн).  

    Відтепер     житлова     субсидія      не    призначатиметься    у   разі  наявної простроченої   понад  три   місяці    заборгованості    з   оплати   житлово-комунальних      послуг,    строк    позовної   давності якої не минув і загальна сума   якої   перевищує   40   неоподатковуваних мінімумів доходів громадян             (680 грн).
  

Перерахунок державних соціальних допомог

Відповідно   до  статті 7 Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік» з 1 грудня 2021 року підвищено розміри прожиткового мінімуму для основних   соціальних і   демографічних груп населення, що в розрахунку на місяць становлять:
   – на одну особу – 2 393 грн.;
   – для дітей віком до 6 років – 2 100 грн.;
   – для дітей віком від 6 до 18 років – 2 618 грн.;
   – для працездатних осіб –2 481 грн.;
   – для осіб, які втратили працездатність – 1 934 грн. 
     Зазначені розміри порівняно з минулими, що   були  встановлені з 1 липня 2021 року, зросли у середньому на 4,3 відсотка.
     Зокрема,  з 1 грудня 2021 року збільшено   розміри допомоги:  у зв’язку   з вагітністю   та пологами, одиноким матерям, на дітей, над якими встановлено опіку   та  піклування,   тимчасової   державної допомоги дітям,   батьки яких ухиляються   від    сплати    аліментів,    державної    соціальної    допомоги малозабезпеченим сім’ям,   особам з інвалідністю з дитинства   та  на дітей  з інвалідністю,  на  дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, патронатним    вихователям, грошової   допомоги   на догляд   за особами   з інвалідністю   І  чи ІІ   групи  внаслідок    психічного   розладу,     компенсації фізичним   особам,   які надають   соціальні   послуги,   державної   соціальної допомоги  особам,   які   не  мають   права на пенсію та на догляд, тимчасової державної соціальної   допомоги   непрацюючій   особі,   що не   набула права на пенсію,   особам з   інвалідністю з   числа одержувачів   адресної допомоги внутрішньо переміщеним   особам   для   покриття  витрат  на проживання, на тяжкохворих  дітей,  яким не встановлена інвалідність. 
     Перерахунки    державних   допомог    проведено автоматизовано   без звернення одержувачів. 

До уваги громадян! Документи на отримання субсидії можливо подати через Портал Дія

До уваги громадян!
Документи на отримання субсидії можливо подати через Портал Дія


       Міністерством соціальної політики України спільно з Міністерством цифрової трансформації розроблено можливість подання документів для отримання субсидії в електронному вигляді через Портал Дія. 
         Відповідний функціонал на Порталі Дія запрацював з 29.11.2021р.  

Як скористатись послугою:

  1. Зареєструватись чи авторизуватись в кабінеті громадянина на https://diia.gov.ua/ за допомогою електронного підпису або BankID.
  2. Вибрати у меню Послуги на порталі Дія послугу Заява на субсидію.
  3. Перевірити коректність своїх даних у профілі користувача, оновити їх за необхідності.
  4. Зазначити необхідну інформацію для призначення субсидії відповідно до запропонованих форм та до наявних полів спливаючих форм, зокрема, щодо сімейного стану заявника, членів домогосподарства та членів їх сімей, характеристики житлового приміщення, житлово-комунальних послуг, майнового та матеріального стану сім’ї (доходи, наявність транспортних засобів, здійснення купівлі на суму більше 50 тис. грн., дані про наявність заявника, членів господарства або членів їхній сімей депозитних рахунків з сумою понад 100 тис. грн., наявність нерухомого майна).
       У разі необхідності, приєднати файл із сканованою копією документу (в pdf-форматі):


 • документи, що підтверджують фактичне місце проживання особи, відмінне від адреси реєстрації за адресою домогосподарства;
 • договір оренди (найму) житлового приміщення;
 • договір про реструктуризацію заборгованості з оплати житлово-комунальних послуг;
 • документи, що підтверджують факт надання особою соціальних послуг;
 • довідка про доходи, інформація про які відсутня в ДПС та Пенсійному фонді України;
 • документи, що підтверджують факт перебування особи в складних життєвих обставинах.

            Після заповнення всіх реквізитів необхідно перевірити та підтвердити правильність внесених даних.
     5. Підписати заяву електронним підписом та направити на розгляд.

Урядом розширено коло осіб, які матимуть право на отримання житлової субсидії

З метою посилення адресності надання житлової субсидії виключно тим, хто її потребує Кабінетом Міністрів України 15 листопада 2021 року прийнято постанову №1184 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України». 
       Відповідно до зазначеної постанови додатково надано право на отримання субсидії громадянам, зокрема, у випадках:
  – якщо у власності є мотоцикл вартістю менше чотирьох мінімальних заробітних плат чи саморобний транспортний засіб (яким менше 5 років);
  – якщо відсутні доходи у зв’язку з перебуванням у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею шестирічного віку (за висновком лікарсько-консультативної комісії);
  – придбання житла за рахунок коштів, виділених з державного чи місцевого бюджету, при цьому такі кошти не враховуватимуться до сукупного доходу сім’ї під час обчислення субсидії.
       При визначенні права осіб на отримання житлової субсидії, у разі коли у власності є більше ніж одне житлове приміщення, не будуть враховуються житлові приміщення, які розташовані у селищах міського типу та житлові приміщення, на які оформлено спадщину, за умови, що жодне із житлових приміщень, яке перебуває у власності, не здається в оренду, що підтверджується актом обстеження матеріально-побутових умов домогосподарства.
      Зазначеною постановою також змінено загальну суму простроченої понад три місяці заборгованості зі слати за житлово-комунальні послуги за наявності якої житлова субсидія не призначалась до 40 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (680 грн).
       Нагадуємо, що законодавством визначено чіткі критерії щодо майнового та матеріального стану сім’ї, за яких житлова субсидія не призначається, зокрема, у разі коли будь-хто із складу домогосподарства або членів їх сім’ї:

 • мають у власності транспортний засіб, з року випуску якого минуло менше 5 років, більше, ніж один транспортний засіб, із року випуску якого минуло менше, ніж 15 років (крім мопеда і причепа), при цьому не враховуються мотоцикли, вартість яких на дату набуття права власності не перевищує 4 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня року, з якого призначається субсидія (у 2021 році – 24 тис.грн.), самостійно зібрані транспортні засоби, транспортні засоби, одержані безоплатно чи придбані на пільгових умовах через управління соціального захисту населення, у тому числі за рахунок грошової допомоги на придбання автомобіля, а також транспортні засоби, придбані батьками-вихователями дитячих будинків сімейного типу;
 • мають у власності більше, ніж одне житлове приміщення (квартиру, будинок), крім житла яке належить на правах спільної сумісної або часткової власності, на яке оформлено спадщину, за умови, що жодне із житлових приміщень, яке перебуває у власності, не здається в оренду, що підтверджується актом обстеження матеріально-побутових умов домогосподарства; розташованого в сільській місцевості, селищах міського типу, на тимчасово окупованій території на лінії зіткнення; непридатного для проживання, отриманого дитиною-сиротою, дитиною, позбавленою батьківського піклування, особою з їх числа за рахунок державного чи місцевого бюджету;
 • протягом 12 місяців перед місяцем зверненням здійснили купівлю на суму понад 50 тис. грн, у тому числі безготівкової або готівкової іноземної валюти, банківських металів, оплатили послуги, внески до статутного капіталу, надали фінансову допомогу (позику);
 • мають на депозитному рахунку (рахунках) кошти у загальній сумі, що перевищує 100 тис. гривень або облігації внутрішньої державної позики на загальну суму, що перевищує 100 тис. гривень.